Kullanıcı ve Üye'lerin; WORDLY uygulamasını kullanmak ve/veya üyesi olmak, ayrıca uygulamanın sağladığı hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumlulukların ve kuralların düzenlendiği maddeleri okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

TARAFLAR ve TANIMLAR
Uygulama : WORDLY adlı Mobil Uygulama'yı,
Kullanıcı : Uygulamayı ziyaret eden ve üye olmayan kişileri,
Standart Üye : Kullanım koşullarını kabul ederek uygulamaya Üye olan kişileri ,
İşbu sözleşme, uygulamanın işleteni ve WORDLY markasının sahibi RENKİ FİKİRLER BİLİŞİM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK YAYINCILIK VE SANAL MAĞAZACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile kullanıcı sözleşmesini kabul eden ÜYE arasında elektronik ortamda onaylanmıştır.

UYGULAMA'NIN HİZMETLERİ VE SORUMLULUK HALLERİ
Uygulama, kullanıcılara yabancı dilde kelime öğretmeye yarayan bir uygulamadır.
Uygulamada yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için uygulamaya ÜYE olmak zorunludur.
Uygulama, bazı içerikleri ÜYE olmayan standart kullanıcılara da sunabilir.
Uygulama ücretsizdir. Ancak uygulama içi satın alımlar olabilir.
WORDLY, dilediği zaman ücret politikası veya fiyatlar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
WORDLY, Sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama/güncelleme/yenileme hakkını her zaman saklı tutar.
WORDLY, her zaman ücretli / ücretsiz sunulacak içeriklerin kapsamını ve şeklini değiştirmek hakkına her zaman sahiptir.
Kullanıcı ya da ÜYE, uygulama içindeki faaliyetlerinde diğer üyelere veya WORDLY yetkililerine hiç bir şekilde, hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik olmayan davranışlar vb. sergilememelidir. Bu türden davranışlarda, WORDL, Kullanıcı veya ÜYE'lerin Uygulamayı kullanmasını kısıtlama, durdurma, askıya alma ve ÜYE'lik statüsünü iptal etme hakkına sahiptir.
WORDLY, Mevcut hizmetlerini teknik bakım, elde olmayan internet kesintileri ve sair gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.
WORDLY, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, ücretler üzerinde değişiklik yapabilir, bu kuralları tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Kullanıcı ve ÜYE, işbu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.
WORDLY, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, mobil uygulamalara, dosyalara veya içeriklere 'bağlantı' verebilir. Bu bağlantı'lar, referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir. Bağlantı verilmesi, o web sitesini, mobil uygulamasını veya işleticilerini desteklemek amacı taşımaz, o web sitesi veya mobil uygulama içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez.
Uygulama içerisindeki promosyon ve kampanyaların tüm hakları saklıdır. Kötüye kullanım söz konusu olduğunda WORDLY iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI ve ÜYE'LERİN HAKLARI ile SORUMLULUK HALLERİ
ÜYE, uygulamanın kullanımı sırasında 3.şahısların fikri haklarını ve kişilik haklarını ihlal etmeyeceğini, ayrıca hakaret, iftira, sövme gibi eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.
ÜYE, Uygulamadan sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, uygulama içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandırmayacağını, başkalarına ücretli veya ücretsiz devredemeyeceğini beyan eder.
ÜYE, Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
ÜYE, üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumlu olduğu gibi, Uygulamaya erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. ÜYE'lerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla WORDLY 'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
ÜYE, uygulamaya erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın (cihazın) ve internet erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup uygulama hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı WORDLY 'ı sorumlu tutamaz.
ÜYE, uygulama aracılığı ile verilen hizmetleri, elde ettiği dataları veya herhangi bir içeriği, hukuka aykırı, zarar verici şekilde, veya WORDLY aleyhinde veya üçüncü kişiler aleyhinde kullanamaz. Üye uygulama aracılığı ile edindiği bilgileri kullanarak, hukuka aykırı hareketlerde bulunursa bundan kendisi sorumludur.
ÜYE tarafından satın alınan içeriğin kullanım hakları ÜYE'lere aittir. Teknik problemler nedeniyle erişimde oluşacak sorunlardan WORDLY sorumlu değildir.

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR
Uygulama içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi WORDLY olup, Kullanıcı ve ÜYE uygulamada bulunan hizmetleri, izin verildiği kadarıyla sadece görüntüleme hakkına sahiptir.
ÜYE ve Kullanıcı, Uygulama'ya ait eser niteliğindeki içerikleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkına sahip değildir.
ÜYE ve Kullanıcı, uygulamada bulunan hiçbir içeriği kopyalamayacağını, kişisel yararlanma haricinde çoğaltmayacağını, yaymayacağını, ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına ve yararlanmasına sunmayacağını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında uygulama üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesaplarıdır.

MÜCBİR NEDENLER
İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu'nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, WORDLY'nin hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

KİŞİSEL BİLGİLER ve GİZLİLİK
WORDLY'nin kişisel bilgiler ve gizlilik konusundaki beyanları ve çekinceleri, https://sites.google.com/view/wordly/gizlilik?authuser=0 (web) sayfasında ayrıca görülebilir. Uygulamanın ilgili sayfada ilan ettiği Gizlilik Bildirimi işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI
ÜYE dilediği zaman uygulamada bulunan üyeliğini sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile ÜYELİK iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.
WORDLY, ÜYE'nin İşbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde ÜYE'liğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve ÜYE'nin tekrar uygulamadan faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.

UYUŞMAZLIKLAR
WORDLY ve ÜYE arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İSTANBUL Merkez Mahkemeleri'nin ve İcra Müdürlükleri'nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

BİLDİRİM İZNİ
Kullanıcı ve üyeler, WORDLY tarafından kendilerine fırsat, promosyon, kampanya ve ürünler hakkında email ve sms yolu ile iletişime geçilebileceğini, bu yollarla ticari elektronik ileti almayı kabul ederler.